Угода користувача

Угода користувача

Компанія Київстар не несе відповідальності за комерційний зміст сайту shop.kyivstar.ua. Відповідальність Київстар обмежується належною обробкою ваших персональних даних під час ідентифікації засобами дистанційної електронної ідентифікації відповідно до умов Згоди на обробку персональних даних за посиланням https://shop.kyivstar.ua/policy.

Відповідальність за зміст і роботу ресурсу несе компанія «НРП» (ЄДРПОУ: 36469918, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44).

 

Публічний договір купівлі-продажу товарів

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті shop.kyivstar.ua (далі — Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам (далі — Покупець) із придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

 

1. Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет-магазин «shop.kyivstar.ua.» — вебсторінка https://shop.kyivstar.ua.

1.2. Продавець — Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП», яке розміщує на Сайті інформацію про товари, які воно реалізує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір — договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта — пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

1.5.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на email, розміщений на Сайті;

1.5.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, вказаною на Сайті;

1.5.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;

1.5.4. шляхом відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті;

1.5.5. шляхом усного замовлення Товару по телефону.

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення — окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. Кур'єрська доставка — безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. Істотний недолік — недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин, і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

1.8.1. недолік взагалі не може бути усунутий;

1.8.2. усунення недоліку вимагає більше 30 (тридцяти) календарних днів;

1.8.3. недолік робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Публічним договором.

 

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їхнє значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

 

3. Ціна товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оплати Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

 

4. Порядок оплати і поставки товару

4.1. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

4.1.2 готівкою для довіреної особи Покупця при отриманні Товару;

4.1.3 шляхом безготівкового розрахунку через будь-який банк згідно з виписаним рахунком-фактурою.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто) % вартості Товару в день доставки Товару згідно з п.п. 4.9. Договору в разі наявності замовленого товару на складі Продавця.

4.4. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю співробітники інтернет-магазину і/або кур'єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.5. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право на неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи з їх усунення з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.6. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно з діючими цінами на момент оформлення Замовлення.

4.7. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті.

4.8. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

4.9.1. Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під'їзду будинку);

4.9.2. кур'єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця;

4.9.3. Покупцем зі складу Продавця;

4.9.4. іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторською службою, або службою Укрзалізниці відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба.

4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.

4.13. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 10 (десять) календарних днів за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

4.14. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто) % оплати вартості Товару.

4.15. У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. цього Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні Замовлення.

4.16. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 – п.п. 4.9.4. цього Договору, вартість доставки обумовлюється менеджерами Продавця в телефонному режимі на зазначений Покупцем номер телефону до/або на день відправки Товару.

4.17. При відсутності Покупця в момент доставки Товару в час і в умовленому місці, що було вказано в замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів.

4.18. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару в разі відсутності Товару в наявності (на складі).

 

5. Гарантія та порядок розгляду претензій

5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання згідно з законодавством України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.

5.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, визначений законодавством в залежності від Товару, з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

5.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

5.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк;

5.3.3. на відшкодування витрат із усунення недоліків Товару.

5.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

5.4.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

5.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний із числа наявних у Продавця.

5.5. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

5.8. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов цього Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.

 

7. Строк дії договору

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

7.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

 

8. Інші умови

8.1. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

 

9. Офіційні умови програми «ОБМІН ТЕЛЕФОНА»

9.1. Організатор, територія проведення

9.1.1. Організаторами Програми «Обмін телефона» (далі – Програма) є ТОВ «НРП», місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44, код ЄДРПОУ 36469918, та ТОВ «САППОРТ.УА», місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 152, код ЄДРПОУ 39231705 (далі – Організатори).

9.1.2. Територія дії Програми для ТОВ «НРП»: інтернет-сайт www.shop.kyivstar.ua. Територія дії Програми для ТОВ «САППОРТ.УА»: сайт www.shop.kyivstar.ua та в мережі монобрендових пунктів продажу партнерів ПрАТ «Київстар» (далі — МПП).

9.2. Строк проведення Програми

9.2.1. Програма проводиться в період з «1» вересня 2020 року до «31» грудня 2024 року. Організатором Програми може бути подовжено строк її проведення, у зв’язку з чим вносяться відповідні зміни до цих Умов, які публікуються на сайті www.shop.kyivstar.ua

9.3. Перелік товарів, на які може бути надана знижка

9.3.1. У рамках Програми учасник може отримати знижку в розмірі оцінної вартості свого старого обладнання на товари з усіх категорій, крім категорій «Вибір номера» та «Стартові пакети» (далі – Товар), які будуть доступні для придбання з максимальною знижкою до 99,99%, але не менше 1 (однієї) гривні за умовами Акції. Перелік та кількість товарів, на які може бути отримана знижка, обмежені та зазначені на сайті www.shop.kyivstar.ua.

9.4. Учасник Програми

9.4.1. Учасник Програми – дієздатна фізична особа, яка купує (замовляє) Товар на сайті www.shop.kyivstar.ua з доставкою кур’єром/службою доставки або шляхом самовивозу з МПП у рамках та відповідно до умов цієї Програми для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, за готівкові та/або безготівкові кошти. Участь у Програмі неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Програми не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Програми.

9.4.2. Учасник Програми для придбання Товару на умовах Програми під час здійснення покупки має надати оператору контакт-центру (за умови отримання товару із доставкою кур’єром/службою доставки) дані, які будуть виступати ідентифікатором при отриманні товару, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові та номер мобільного телефону, згідно яких буде видаватись відправлення у відділенні компанії «Нова Пошта».

9.4.3. Учасник Акції при отриманні Товару має заповнити акт утилізації старого обладнання із зазначенням своїх паспортних даних та даних РНОКПП. У випадку, якщо Учасником є повнолітня особа, вона особисто підписує акт. У випадку, якщо Учасником є неповнолітня особа, вона особисто та один із її батьків/опікун/піклувальник підписує акт. У випадку, якщо Учасником є обмежено дієздатна або недієздатна особа один із її батьків/опікун/піклувальник підписує акт, зазначаючи особисті дані обмежено дієздатної або недієздатної особи, в інтересах якої він діє. Без виконання даних вимог послуга не надається.

9.5. Порядок участі в Програмі

9.5.1. Учаснику Акції, який погодився на заміну свого старого обладнання, надається можливість придбати Товар за готівковий та/або безготівковий розрахунок за ціною зі знижкою до 99% від звичайної роздрібної вартості Товару, яка діє на момент звернення Учасника, що еквівалентна розміру оціночної вартості старого обладнання.

9.5.2. Кількість Акційного товару обмежена кількістю, наявною у відповідній категорії товару, зазначеній у переліку Акційного товару на інтернет-сайті www.shop.kyivstar.ua.

9.5.3. Учасник може здійснити обмін старого обладнання такими способами:

9.5.3.1. кур’єром у м. Київ (кур’єрською службою доставки ТОВ «НРП»). Після залишення відповідної заявки на обмін старого обладнання, з Учасником зв’язується оператор контакт-центру для отримання такої інформації: прізвище, ім’я, по-батькові та номер мобільного телефону, згідно яких буде видаватись відправлення, інформація щодо моделі, стану старого обладнання, тощо. Після отримання необхідної інформації Учаснику оголошується оціночна вартість старого обладнання та надається можливість отримати знижку на Товар у розмірі, еквівалентному такій оціночній вартості. Доставка товару буде здійснена кур’єром по м. Києву. Товар буде вручений Учаснику за умови заповнення акту утилізації старого обладнання відповідно до пункту 9.4.3. цих Умов.

9.5.3.2. службою доставки «Нова Пошта». Оцінка старого обладнання здійснюється протягом 4–5 (чотирьох – п’яти) робочих днів.

Після залишення відповідної заявки на обмін старого обладнання із Учасником зв’язується оператор контакт-центру для отримання такої інформації: прізвище, ім’я, по-батькові та номер мобільного телефону, згідно з якими буде видаватися відправлення, інформація щодо моделі, стану старого обладнання, тощо. Після отримання необхідної інформації Учаснику оголошується оціночна вартість старого обладнання та надається можливість отримати знижку на Товар у розмірі, еквівалентному такій оціночній вартості. Відправлення проводиться службою доставки «Нова Пошта».

9.5.3.3. самостійний обмін у МПП. Продавець у МПП здійснює оцінку наданого Учасником старого обладнання та визначає оціночну вартість, яка може бути використана як знижка для придбання Товару у МПП.

9.5.4. Послуги доставки здійснюються за рахунок відповідного Організатора Програми.

9.5.5. Відповідальність за втрату та пошкодження товару з моменту передачі його до відділення «Нової Пошти» та оформлення відповідного відправлення несе Організатор Програми.

9.5.6. Старе обладнання може бути обміняно лише на знижку на Товар. Заміна вартості старого обладнання грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

9.6. Вимоги до старого обладнання

9.6.1. Для цілей цієї Програми під старим обладнанням розуміється мобільний телефон (смартфон), правомірним власником якого є Учасник Програми, за умови, що останній погоджується на передачу такого обладнання Організатору Програми в повне володіння та користування. Беручи участь у цій Програмі, Учасник погоджується, що старе обладнання стає власністю Організатора без будь-яких обмежень. Старе обладнання має відповідати всім вимогам, що зазначені в цьому розділі Умов Акції.

9.6.2. Перелік моделей старого обладнання, що можуть бути прийняті Організатором Програми для передачі Товару, розміщено на сайті www.shop.kyivstar.ua.

9.6.3. Старе обладнання має бути:

- в робочому стані (тобто всі функції обладнання мають працювати у відповідності з показниками та параметрами, що встановлені виробником такого обладнання);

- не мати слідів пошкодження рідиною (слідів корозії), тріщин, відколів, які порушують цілісність апарату;

- без виламаних/непрацюючих кнопок, виламаних роз'ємів для зарядки пристрою, слідів розбирання апарату (щілини і зазори в корпусі, потертості);

- без встановленого блокування під одного оператора зв'язку;

- не перебувати в розшуку;

- дисплей обладнання має бути без плям, тріщин, вертикальних або горизонтальних смуг, пилу під склом;

- акумуляторна батарея має не бути вздутою;

- без встановлених паролів та кодів на обладнанні, облікових записів.

9.6.4. Якщо хоча б одна з вимог, зазначених у пункті 9.6.3. даних Умов, не дотримана, Учасник втрачає право на участь у даній Програмі.

9.6.5. Огляд та оцінка старого обладнання здійснюється безпосередньо працівниками Організатора Програми за зверненням Учасника, висновок про відповідність старого обладнання умовам даної Програми співробітник Організатора Програми приймає одноособово.

9.6.6. Технічний стан та зовнішній вигляд старого обладнання оцінюється за наступними параметрами:

- відсутність видимих пошкоджень;

- помітні незначні пошкодження (наявність дрібних подряпин, незначних потертостей на корпусі, клавіатурі і дисплеї, наявність точкових відколів розміром до 0,5 мм, помітних при первинному огляді);

- помітні пошкодження (численні потертості, дрібні відколи й подряпини, незначні пошкодження фарби корпусу);

- сильні пошкодження (глибокі численні подряпини, відколи, сильні пошкодження фарби корпусу, тріщини на бічній частині пристрою (корпус не розпадається).

9.7. Оціночна (умовна) вартість старого обладнання та надання знижки на Товар

9.7.1. Знижка на Товар становить оціночну (умовну) вартість старого обладнання і залежить від технічного стану та зовнішнього вигляду такого обладнання. Перелік моделей старого обладнання, що приймається для обміну в рамках даної Програми, зазначено на сайті www.shop.kyivstar.ua.

9.7.2. Залежно від наявності або відсутності у старому обладнанні фактів, передбачених пунктом 6.6 Умов, встановлюється оціночна (умовна) вартість старого обладнання, яка дорівнює знижці на обраний акційний товар. На сайті Програми наведена максимальна оціночна (умовна) вартість старого обладнання, яка діє у разі відсутності будь-яких видимих пошкоджень. Оціночна (умовна) вартість кожного конкретного старого обладнання Учасника Програми встановлюється працівником Організатора Програми одноособово на підставі виявлених пошкоджень при огляді відповідного обладнання.

9.7.3. Оціночна (умовна) вартість старого обладнання не може бути видана/компенсована Учаснику в грошовій формі, будь-яким іншим благом, тощо, окрім як знижка на Товар.

9.7.4. Знижка за умовами даної Програми може бути використана на покупку, яку Учасник бажає здійснити у строк не більше 7 (семи) календарних днів з моменту отримання підтвердження від ТОВ «НРП» про можливість участі в даній Програмі. 

9.7.5. Знижка за умовами даної Програми не може бути використана для купівлі товарів, які на інтернет-сайті www.shop.kyivstar.ua відносяться до категорій «Тарифні плани Київстар», «Красивий номер» та послуги «Вибір номера».

9.7.6. У разі, якщо вартість Товару, обраного Учасником, дорівнює або є меншою від суми знижки, на яку він має право згідно даних Умов, Учасник сплачує за здійснену покупку 1 (одну) грн. При цьому різниця вартості Товару та знижки Учаснику Програми не виплачується, не компенсується та не може бути використана останнім для здійснення наступних покупок або передана третім особам.

9.8. Додаткові умови

9.8.1. Повернення Товару здійснюється протягом 14-ти календарних днів із дня його придбання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При цьому Організатор Програми утримує із суми вартості Товару, що підлягає поверненню, суму знижки, що була надана згідно даної послуги за Програмою. Сума знижки не повертається й не перераховується на інший товар.

9.8.2. Організатор Програми може відмовити учаснику Програми в разі виявлення зловживань при придбанні Товару (приклад: придбання Товару не для особистого споживання, а для подальшого перепродажу; придбання Товару однієї моделі в кількості понад 3 (три) одиниці, встановлення факту неправомірного володіння Учасником з приводу старого обладнання, тощо).

9.9. Інше

9.9.1. Участь у Програмі є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями цих Умов.

9.9.2. Організатор залишає за собою право подовжувати термін дії Програми та/або змінювати ці Умови на власний розсуд без повідомлення Учасників про внесення змін. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на інтернет-сайті www.shop.kyivstar.ua.

9.9.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Умов, остаточне рішення приймається Організатором.

9.9.4. Придбання Товару зі знижкою згідно даних Умов свідчить про ознайомлення та погодження Учасника з розміром фактичної вартості його старого обладнання, що передається Організатору.

9.9.5. Організатори не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Програми, у т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора (у тому числі, якщо номер телефону або інша інформація про Учасника була змінена або була вказана невірно, та інше) не має можливості взяти участь у Програмі, у тому числі отримати Товар, такий Учасник не має права на отримання жодних додаткових знижок, виплат або будь-яких інших компенсацій від Організатора.

9.9.6. Беручи участь у Програмі, Учасники, а у випадку, якщо Учасник неповнолітня, обмежено дієздатна чи недієздатна особа — один із його батьків/опікун/піклувальник, надають Організатору згоду на безкоштовну обробку інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Надання такої згоди розглядається відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.9.7. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах та цілях, необхідних для участі у Програмі та задоволення прав Учасника Програми, та строком, не більшим за необхідний для виконання умов Програми, але не меншим за строк позовної давності. Беручи участь у Програмі, Учасники підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.9.8. Організатори Програми не несуть відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Програми обставини.

9.9.9. Організатор не бере на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на акційний товар.

9.9.10. За будь-якою додатковою інформацією з приводу участі у Програмі Учасники можуть звертатися за електронною поштовою адресою shop@kyivstar.net або за телефонами 0 800 305 300, 067 650 53 00 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні; дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів оператора, тільки для повнолітніх).

 

ТОВ «НРП»

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44

Р/р № 26006101939001 в АТ «АЛЬТБАНК», МФО 320940

ІПН 364699126591

ЄДРПОУ 36469918